เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จำนวน 2 รายการ

โรงพยาบาลสะเดา
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ประกาศผู้ชนะงบเงินกู้