Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ขั้น เขียนโดย Super User 1085
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ชั้น จำนวน 1 โครงการ โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 1226
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ชั้น เขียนโดย Super User 1046
รายงานผลการวิเคาระห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 1088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dental Master Unit เขียนโดย Super User 1087
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ด้านทันตกรรม เขียนโดย Super User 1021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเด็ก เขียนโดย Super User 1020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดระดับของบิลิรูบิน เขียนโดย Super User 1091
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เขียนโดย Super User 1083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งสายยาง ขนาด 120 ช่องสาย เขียนโดย Super User 1148

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.