Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี เขียนโดย Super User 315
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน เขียนโดย Super User 237
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง เขียนโดย Super User 406
ร่างประกาศจังหวัดสงขลาประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์พร้อมน้ำยา(CBC) เขียนโดย Super User 1040
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Super User 820
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับโรงพยาบาลสะเดา เขียนโดย Super User 1278
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา เขียนโดย Super User 1623
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสะเดา ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 623
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เขียนโดย Super User 1563
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เขียนโดย Super User 1100

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.