Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

 

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

สำหรับโรงพยาบาลสะเดา

ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา

ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ : รายการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.